SLOVNÍČEK

SLOVNÍČEK

Gamifikácia:

nie je hraním, ale skôr využívaním herných prvkov v inom ako hernom kontexte.

Vyučovanie podporené gamifikáciou:

Výučba, ktorá obsahuje prvky hry, s cieľom zvýšiť motiváciu. Na našich kurzoch sú deti hlavným hrdinom, a plnením úloh a výziev získavajú – podobne ako v hrách – napríklad body za skúsenosti a virtuálne mince.

(Keď získajú dosť skúseností, môžu sa posúvať na vyšší level a získavať odznaky v rôznych oblastiach, a nazbierané mince môžu zase vymeniť za odmeny v našom obchode, kde nájdu napr. poukážky do rôznych obchodov.)

Herný dizajn:

Herný dizajn sa zaoberá celkovým návrhom hry.

(Na našich kurzoch sa deti v rámci herného dizajnu venujú návrhu herného systému a pravidiel hry, herných mechaník, vymýšľaniu príbehov do hier, navrhovaniu levelov hier, balancovaniu hier pre lepší herný zážitok a iným.)

Herné mechaniky:

Súbor pravidiel a systémov, ktoré riadia hru a to, čo hráč môže v hre vykonať.


V rámci gamifikácie sa často využívajú herné mechaniky ako body, odznaky, levely alebo rebríčky.


V hrách môže byť hernou mechanikou aj spôsob pohybu hráča, správanie rôznych prvkov v hre ako sú nepriatelia, mince, iní hráči, alebo tiež spätná väzba pri splnení daného levelu.

Programovanie:

vytváranie a zapisovanie algoritmu.

(V rámci našich kurzov sa deti učia programovať v blokovom jazyku v programe Scratch, v eventovom jazyku v programe GDevelope a starší a skúsenejší v jazyku C# v programe Unity3D.)

Programovací jazyk:

spôsob zápisu algoritmu, aby ho program vedel spracovať a príkaz vykonať.

Herná grafika:

všetky vizuálne prvky, ktoré vidíte v hrách – hráč, nepriatelia, mince, platformy,…

Pixelová grafika:

Pixelová grafika je forma grafiky, kde sa na kreslenie využívajú pixely. Často ide o malé kresby v malom rozlíšení (napr. 32×32), pričom takéto kreslenie často pripomína skôr vymaľovávanie štvorčekov, aj preto je pixelová grafika medzi účastníkmi našich kurzov populárna.

Vektorová grafika:

forma grafiky vytvorená na základe matematických vzorcov, takže je presná. Ak je obrázok vytvorený vo vektore, nestratí kvalitu ani keď ho 100x zväčšíte alebo zmenšíte – stále bude ostrý.

(V rámci vyučovania vektorovej grafiky sa žiaci môžu stretnúť s prácou v Method Draw online editore alebo v InkScape editore.)

Chiptune hudba:

hovorí sa jej aj 8-bitová hudba – je to hudba, ktorú si môžete pamätať zo starých hier. je to syntetizovaná elektronická hudba vytváraná zvukovými čipmi počítačových a iných zariadení.

Popisy softvérov

Scratch Scratch je jednoduché ikonické programovacie prostredie, kde programovanie pripomína skladanie puzzle, vyvinuté na jednej z najlepších univerzít na svete MIT.


Piskel – Piskel je online grafický editor umožňujúci tvorbu pixel art-u, ktoré je intuitívne a deti sa v ňom naučia pracovať rýchlo.


GDevelop – GDevelop je prostredie určené na tvorbu 2D hier, ktoré používa textový programovací jazyk založený na eventoch a podmienkach. Deti vedia pomocou neho vytvárať hry rýchlo a efektívne, zároveň rozvíja ich logické myslenie a učí ich využívať programovacie štruktúry.


InkScape – Inkscape je jednoduchý nástroj pre tvorbu vektorovej grafiky, ktorý je k dispozícii zadarmo, pričom poskytuje väčšinu funkcionalít ako komerčné nástroje.


Unity – Unity3D je profesionálny nástroj (k dispozícii zadarmo) pre tvorbu hier na viacerých platformách, ide o aktuálne najpoužívanejší nástroj pre tvorbu hier na Slovensku aj vo svete. Unity umožňuje vytváranie hier od jednoduchých až po tie najkomplexnejšie. Hry, ktoré boli v prostredí Unity vytvorené, je možné si pozrieť na https://unity.com/madewith.